เจ้าแม่สองนาง ตำนานเทพีแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

เจ้าแม่สองนาง ตำนานเทพีแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

“เจ้าแม่สองนาง” หรือ “เจ้าแม่สองพี่น้อง” เป็นความเชื่อ เรื่องลี้ลับ เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์ลุ่มแม่น้ำโขง ที่ทั้งชาวไทยและชาวลาวต่างนับถือ ในประเทศไทยจะมีตำนานเกี่ยวกับเจ้าแม่สองนางแตกต่างกันไปตามท้องที่ และอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วย แต่จุดเชื่อมโยงที่เหมือนกัน คือ เจ้าแม่สองนางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องผู้คนมานานนับ 100 ปี