ไฉ่ชิงเอี๊ย เทพแห่งโชคลาภ

ไฉ่ชิงเอี๊ย เทพแห่งโชคลาภ

                ไฉ่ชิงเอี๊ย มีต้นกำเนิดมาจาก การเซ่นไหว้เทพเจ้าทั้งห้า ได้แก่ เทพแห่งประตูบ้าน เทพแห่งประตูห้อง เทพแห่งทางเดิน เทพแห่งเตาไฟและเทพแห่งห้องโถงกลาง ซึ่งชาวจีนสมัยก่อนมีความเชื่อว่า ทุกสิ่งภายในบ้านนั้น ล้วนมีเทพคอยคุ้มครองรักษา สมัยก่อนที่ยังไม่ค่อยมีการเดินทางไกล ชาวจีนก็มักจะศรัทธากราบไหว้เทพทั้งห้า แต่เมื่อเข้าสู่ยุคที่ต้องออกเดินทางเพื่อไปค้าขายหรือทำธุระต่างๆ ชาวจีนจะกราบไหว้เทพแห่งทางเดินบ้านบ่อยสุด เพื่อให้เดินทางปลอดภัย ไปจนถึงในยุคที่การค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองสำคัญที่สุด ชาวจีนก็ยังคงกราบไหว้เทพแห่งทางเดินเพื่อให้การเดินทางไปค้าขายได้ผลกำไรกลับมามากมาย นับแต่นั้นมา เทพแห่งทางเดินก็เริ่มโด่งดังเรื่องการให้โชคลาภ นำพาความร่ำรวยและเชื่อกันว่า เทพแห่งทางเดินนี่แหละ คือที่มาของเทพไฉ่ชิงเอี๊ยในปัจจุบัน