พระแม่สุรัสวดี เทพีแห่งความบริสุทธิ์และปัญญา

พระแม่สุรัสวดี เทพีแห่งความบริสุทธิ์และปัญญา

                พระแม่สุรัสวดี คือ พระแม่แห่งความบริสุทธิ์ ปัญญา ศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง ชาวฮินดูดั้งเดิมนั้นจะนิยมบูชาพระแม่สุรัสวดี ในทางดนตรีมากกว่าจะบูชาพระพิฆเนศ แต่ด้วยพระพิฆเนศได้รับความนิยมในปัจจุบันมาก บทบาทของพระแม่สุรัสวดีจึงเริ่มเลือนลาง ทั้งที่แท้จริงแล้วพระแม่สุรัสวดีเป็นเทพีแห่งปัญญาและศาสตร์ทุกแขนงมาตั้งแต่ดั้งเดิม ก่อนที่พระพิฆเนศจะถือสำเนิดเสียด้วยซ้ำ