เบี้ยแก้ ของดีขจัดคุณไสย

เบี้ยแก้ ของดีขจัดคุณไสย

‘เบี้ย’ เป็นสิ่งที่มีความผูกพันธ์กับไทยมาตั้งแต่โบราณ ในสมัยก่อนคนไทยใช้เบี้ยแลกเปลี่ยนกันแทนเงิน เพราะหอยเบี้ยเป็นสิ่งหายาก ทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีตำนานเกี่ยวกับหอยเบี้ยว่า ครั้งหนึ่งมีปีศาจกินตำราเทพเข้าไป พระนารายณ์จึงเอามือล้วงเข้าไปในหอยเบี้ย เพื่อดึงตำราออกมา ตั้งแต่นั้นมา หอยเบี้ยจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเชื่อว่าปากของหอยเบี้ยนั้น คือ ร่องรอยที่เหลืออยู่จากการใช้มือดึงตำราของพระนารายณ์ ในพิธีบูชาต่างๆ จะมีการใช้หอยเบี้ยประกอบพิธีด้วย ทางด้านความเชื่อของไทยก็กล่าวว่า หากเด็กคนไหนฟันผุให้เอาเบี้ยห้อยคอจะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ อีกทั้งยังมีการนำหอยเบี้ยมาปลุกเสกทำเป็นเครื่องรางของขลังที่เรียกว่า ‘เบี้ยแก้’ ด้วย