เพชรพญาธร ของขลังมหาเสน่ห์

เพชรพญาธร ของขลังมหาเสน่ห์

เพชรพญาธร คือ เทวดาชั้นต่ำที่ยังคงมีความต้องการและกิเลสแบบมนุษย์อยู่ ถึงอย่างนั้นเพชรพญาธรก็มีพลังอำนาจมาก สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ฆ่าไม่ตาย ว่ากันว่าหากถูกทำร้ายอย่างหนักจะเพียงแค่สลบไปชั่วครู่เท่านั้น เมื่อลมพัดผ่านจะกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง หรือก็คือเป็นอมตะนั่นเอง