โกเลม ผู้พิทักษ์แห่งชาวยิว

โกเลม ผู้พิทักษ์แห่งชาวยิว

“โกเลม” หุ่นข้ารับใช้ขนาดยักษ์สูง 2-30 เมตร ถูกสร้างขึ้นจากเวทมนต์เช่นเดียวกับหุ่นพยนต์ของไทย มีทำหน้าที่เฝ้าประตู สมบัติ สิ่งสำคัญมีค่าต่างๆตามตำนานความเชื่อ เรื่องลี้ลับ ของชาวยิว โดยคำว่า โกเลมมาจากภาษาฮิบรู แปลว่า มวลวัตถุหลายรูปร่างหรือสสารที่ยังก่อตัวไม่สำเร็จ